Discussion:
[pr] Warszawa: zamieszanie z przetargiem na autobusy elektryczne
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
jagular
2014-07-08 17:20:34 UTC
Permalink
Warszawskie Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) i chińskie BYD Auto
zaskarżyły wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na
zakup 10 autobusów elektrycznych. Na zorganizowany przetarg wpłynęły
dwie oferty: polskiej firmy Solaris Bus & Coach, opiewająca na 21,9 mln
zł netto oraz chińskiej firmy BYD, na 15,6 mln zł. MZA uznały BYD za
zwycięzcę, ale Solaris zarzucił Chińczykom dumping. Sprawa trafiła do
KIO, która nakazała nie tylko unieważnienie wyboru zwycięzcy, ale
odrzucenie chińskiej oferty.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego izba uznała, że
wyjaśnienia zwycięzcy przetargu nie potwierdziły, że jego cena nie jest
rażąco niska - tak uzasadnia dziennikowi "Puls Biznesu" decyzję składu
orzekającego jego przewodniczący Andrzej Niwicki. Na ten niuans wyroku
zwrócili uwagę Chińczycy w oświadczeniu, jakie wydali po jego ogłoszeniu
„KIO nie orzekła, że BYD oferuje rażąco niskie ceny, jak twierdzi polski
uczestnik przetargu firma Solaris. KIO jednakże uznała, że BYD nie
przedstawiło wystarczających dowodów na potwierdzenie kalkulacji ceny” -
oświadczali Chińczycy. To ma też być ich argument przed sądem. - Po
części argumentacja idzie w tym kierunku. Wyjaśnienia dotyczące ceny,
jakie otrzymały MZA w odpowiedzi na pytania, były wystarczające i
spełniały warunki Prawa zamówień publicznych - mówi Piotr Dziwiszek,
reprezentujący BYD w Polsce. Argumentacji MZA stojącej za skargą do sądu
nie udało się poznać. Solaris odmówił komentarza do decyzji MZA i BYD o
skardze do sądu.

http://wartowiedziec.org/index.php/transport/aktualnosci-i-ekonomia/21725-warszawa-zamieszanie-z-przetargiem-na-autobusy-elektryczne
Marsjanin
2014-07-08 21:59:32 UTC
Permalink
KIO jednakże uznała, że BYD nie przedstawiło wystarczających dowodów na
potwierdzenie kalkulacji ceny”
A jak niby KIO sobie to wyobraża? Przecież to tajemnica handlowa, być
może patentowa!
--
Pozdrawiam,
Marsjanin
Loading...