Discussion:
[Po] [pr] Będzie nowy system opłat za za jazdę bez biletu?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Marcin Rutkowski
2005-11-09 06:32:05 UTC
Permalink
http://www.glos.com/2005/index.php?id=28549&news_id=527

Będzie nowy system opłat za za jazdę bez biletu?

Czy będą wyższe kary za jazdę bez biletu w pojazdach poznańskiego MPK? Tego
jeszcze nie wiadomo, bo ostateczna decyzja należy do radnych. "Głos" dowiedział
się, że MPK zamierza zaproponować miastu nowy system opłat.
- Opłaty dodatkowe powinny być podniesione tak, aby kara płacona bezpośrednio u
kontrolera nie była niższa od ceny biletu miesięcznego - zdradza Zbigniew
Rusak, zastępca dyrektora MPK.
Dzisiaj za miesięczny (lub 30-dniowy) bilet na okaziciela płacimy 88 złotych, a
za przypisany do właściciela imienny 65 zł. Natomiast kara uregulowana na
miejscu u kontrolera wynosi 35 zł. Jeżeli zapłacimy w ciągu 7 dni, będzie nas
to kosztować 46 zł, a w terminie późniejszym - 65 zł.
- W innych dużych miastach relacja kar i cen biletów okresowych jest
diametralnie inna – tłumaczy Z. Rusak. Przykładowo w Łodzi wysokość kary jest
powiązana z ceną biletu (wynosi 100 zł).
Kontrolerzy poznańskiego MPK wystawiają za jazdę bez biletu około 100.000
mandatów rocznie. Po przejęciu przez MPK kontroli biletowej wzrosła efektywność
kontroli i ściągalność kar. Poprawiła się windykacja, która nie opłaca się
pasażerowi. Bo kwota opłaty dodatkowej może wynieść nawet do 250 zł. bart
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Arek Margraf
2005-11-09 06:45:28 UTC
Permalink
Dzisiaj za miesiêczny (lub 30-dniowy) bilet na okaziciela p³acimy 88 z³otych, a
za przypisany do w³a¶ciciela imienny 65 z³. Natomiast kara uregulowana na
miejscu u kontrolera wynosi 35 z³. Je¿eli zap³acimy w ci±gu 7 dni, bêdzie nas
to kosztowaæ 46 z³, a w terminie póŒniejszym - 65 z³.
- W innych du¿ych miastach relacja kar i cen biletów okresowych jest
diametralnie inna – t³umaczy Z. Rusak. Przyk³adowo w £odzi wysoko¶æ kary jest
powi±zana z cen± biletu (wynosi 100 z³).
Kontrolerzy poznañskiego MPK wystawiaj± za jazdê bez biletu oko³o 100.000
mandatów rocznie. Po przejêciu przez MPK kontroli biletowej wzros³a efektywno¶æ
kontroli i ¶ci±galno¶æ kar. Poprawi³a siê windykacja, która nie op³aca siê
pasa¿erowi. Bo kwota op³aty dodatkowej mo¿e wynie¶æ nawet do 250 z³. bart
Nie wiem czy pomuysl jest zly czy dobry ale inne miasta mog± tu pomóc jedynie w tym by zobaczyc jak tam wygl±da sci±galno¶æ kar
i czy ich podnoszenie rzeczywiscie sie oplaca.


A.
m'teulin
2005-11-09 07:03:16 UTC
Permalink
Nie wiem czy pomuysl jest zly czy dobry ale inne miasta mogą tu pomóc jedynie
w tym by zobaczyc jak tam wygląda sciągalność kar
i czy ich podnoszenie rzeczywiscie sie oplaca.
Pomysł jest bardzo dobry. Jeśli panuje powszechna opinia, że lepiej ryzykować
nie kasując biletu i ewentualnie zapłacić "tylko" 65zł to przy np 130zł
przyszły gapowicz 2 razy pomyśli zanim to zrobi.

m't
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Arek Margraf
2005-11-09 09:14:18 UTC
Permalink
Post by Arek Margraf
Post by Arek Margraf
Nie wiem czy pomuysl jest zly czy dobry ale inne miasta mog± tu pomóc jedynie
w tym by zobaczyc jak tam wygl±da sci±galno¶æ kar
Post by Arek Margraf
i czy ich podnoszenie rzeczywiscie sie oplaca.
Pomys³ jest bardzo dobry. Je¶li panuje powszechna opinia, ¿e lepiej ryzykowaæ
nie kasuj±c biletu i ewentualnie zap³aciæ "tylko" 65z³ to przy np 130z³
przysz³y gapowicz 2 razy pomy¶li zanim to zrobi.
To jest naiwne myslenie, ze kogos przestraszy wysokosc kary.

Gapowicz 2 x (BYC MOZE) pomysli, co najwyzej wtedy gdy bedzie wiedzial ze w zasadzie nie przejedzie przez miasto bez oplaty
(byc moze dodatkowej :) - bez wzgledu na jej wysokosc). Czyli liczy sie skutecznosc dorwania gapowicza a nie wysokosc kary.
Natomiast wysokosc kary moze miec realny wplyw na jej sciagalnosc.


Tak swoja droga to jest myslenie typu - jak wprowadzimy kare smierci (nasuwa sie IV RP) to bandyci sie przestrasz± i wyjad± -
akurat


A.
m'teulin
2005-11-09 10:28:09 UTC
Permalink
Post by Arek Margraf
To jest naiwne myslenie, ze kogos przestraszy wysokosc kary.
Raczej podyktowane doświadczeniem. Często spotykam się z opiniami znajomych i
nieznajomych, że jeżdżą bez biletu właśnie ze względu na niską karę w
porównaniu do kosztu biletu okresowego.
Post by Arek Margraf
Gapowicz 2 x (BYC MOZE)  pomysli, co najwyzej wtedy gdy bedzie wiedzial ze w
zasadzie nie przejedzie przez miasto bez oplaty
Post by Arek Margraf
(byc moze dodatkowej :)  - bez wzgledu na jej wysokosc).  Czyli liczy sie
skutecznosc dorwania gapowicza a nie wysokosc kary.

Nie chodzi o skuteczność złapania gapowicza, ale o sprawienie aby nim nie
został. Strach przed zapłaceniem 130zł jest większy i bardziej motywujący do
skasowania biletu niż przed zapłaceniem 65zł. A skoro na pasażerów nie działają
motywująco najniższe ceny spośród dużych miast w Polsce, rozbudowany asortyment
pozwalający w miarę dobrze dopasować bilet do własnych potrzeb czy dość wysoka
jakość usług MPK w Poznaniu, to może właśnie ryzyko zapłacenia wysokiej kwoty
opłaty dodatkowej skłoni do kasowania biletów?
Post by Arek Margraf
Tak swoja droga to jest myslenie typu - jak wprowadzimy kare smierci (nasuwa
sie IV RP)  to bandyci sie przestraszą i wyjadą -
Post by Arek Margraf
akurat
Nie lubię PiSuarów, ale akurat w kwestii kary śmierci jestem za. Nie z powodu
który podałeś bo on rzeczywiście jest słaby, ale z tej prostej przyczyny że jak
np. bandziory zgwałcą i skatują dziewczynę (Sosnowiec w tym tygodniu bodajże)
to mają zdychać a nie "resocjalizować się" za kasę podatników w więzieniu:/


pzdr
m't
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Arek Margraf
2005-11-09 10:43:02 UTC
Permalink
Post by Arek Margraf
To jest naiwne myslenie, ze kogos przestraszy wysokosc kary.
Raczej podyktowane do¶wiadczeniem. Czêsto spotykam siê z opiniami znajomych i
nieznajomych, ¿e je¿d¿± bez biletu w³a¶nie ze wzglêdu na nisk± karê w
porównaniu do kosztu biletu okresowego.
I pewnie ci znajomi wiecej mowia i jezdzie bez biletu bo kary sa niskie niz faktycznie tak robia. Tzn owszem jada bez ale jak
juz zupelnie nigdzie nie mogli np zdobyc biletu a nie ze robia tak na stale ? (to jest pytanie)
Nie chodzi o skuteczno¶æ z³apania gapowicza, ale o sprawienie aby nim nie
zosta³. Strach przed zap³aceniem 130z³ jest wiêkszy i bardziej motywuj±cy do
skasowania biletu ni¿ przed zap³aceniem 65z³. A skoro na pasa¿erów nie dzia³aj±
motywuj±co najni¿sze ceny spo¶ród du¿ych miast w Polsce, rozbudowany asortyment
pozwalaj±cy w miarê dobrze dopasowaæ bilet do w³asnych potrzeb czy do¶æ wysoka
jako¶æ us³ug MPK w Poznaniu, to mo¿e w³a¶nie ryzyko zap³acenia wysokiej kwoty
op³aty dodatkowej sk³oni do kasowania biletów?
Bede sie upieral ze wysokosc kary w NIEWIELKIM stopniu wplywa na motywacje do skasowania biletu.
Zapytaj sie swoich znajomych czy gdyby wiedzieli ze wsiadajac do KM NA PEWNO spotkaja kontrole to skasuja czy nie ?
Post by Arek Margraf
Tak swoja droga to jest myslenie typu - jak wprowadzimy kare smierci (nasuwa
sie IV RP) to bandyci sie przestrasz± i wyjad± -
Post by Arek Margraf
akurat
Nie lubiê PiSuarów, ale akurat w kwestii kary ¶mierci jestem za. Nie z powodu
który poda³e¶ bo on rzeczywi¶cie jest s³aby, ale z tej prostej przyczyny ¿e jak
np. bandziory zgwa³c± i skatuj± dziewczynê (Sosnowiec w tym tygodniu bodaj¿e)
to maj± zdychaæ a nie "resocjalizowaæ siê" za kasê podatników w wiêzieniu:/
Domyslam sie ze w kwestii kary smierci jestes za, bo wlasnie napisalem ze to jest podobne myslenie.
A ja nawet lubie PIS ;-) a nie glosowalem na nich miedzy innymi dlatego ze promuja kare smierci.


PS.
Chodzi ci o to by nie bylo bandziorów (gapowiczó) czy o to by zem¶ciæ sie na tych co ju¿ s± ?
Aleksander Kwaśniak
2005-11-09 17:53:42 UTC
Permalink
Chodzi ci o to by nie bylo bandziorów (gapowiczó) czy o to by zemścić sie
na ty
ch co już są ?
Chodzi o to by nie było ich wcale, ale jak już są i się ich złapie to też o
to żeby ich sprawiedliwie ukarać a nie osadzić w sanatorium za nasze
pieniądze. Obecny system prawny bez kary śmierci to kpina.


pdr
Olo
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
marcins
2005-11-09 10:42:44 UTC
Permalink
Post by m'teulin
Nie chodzi o skuteczność złapania gapowicza, ale o sprawienie aby nim nie
został.
Czyli co powinno się robić?
Post by m'teulin
Strach przed zapłaceniem 130zł jest większy i bardziej motywujący do
skasowania biletu niż przed zapłaceniem 65zł.
Wyobraźmy sobie gapowicza, z którego komornik nie jest w stanie ściągnąć
65zł - nie ściągnie tym bardziej 130zł. I dalej taki ktoś sobie będzie
jeździł bezkaranie.
Post by m'teulin
A skoro na pasażerów nie działają
motywująco najniższe ceny spośród dużych miast w Polsce, rozbudowany asortyment
pozwalający w miarę dobrze dopasować bilet do własnych potrzeb czy dość wysoka
jakość usług MPK w Poznaniu, to może właśnie ryzyko zapłacenia wysokiej kwoty
opłaty dodatkowej skłoni do kasowania biletów?
Nie skłoni. Bardziej skłania większa liczba kontroli: typu nie
zapłaciłeś - dalej idziesz na piechotę. Jeszcze lepsze jest wydanie -
nie zapłaciłeś - nie wsiądziesz do autobusu :-)
--
marcins
s***@poczta.onet.pl
2005-11-09 13:11:16 UTC
Permalink
Post by marcins
Post by m'teulin
Strach przed zapłaceniem 130zł jest większy i bardziej motywujący do
skasowania biletu niż przed zapłaceniem 65zł.
Wyobraźmy sobie gapowicza, z którego komornik nie jest w stanie ściągnąć
65zł - nie ściągnie tym bardziej 130zł. I dalej taki ktoś sobie będzie
jeździł bezkaranie.
Rownanie jest proste: jesli cena miesiecznego jest wieksza od kosztow
jezdzenia na gape i bycia zlapanym raz w miesiacu, to delikwent bedzie jezdzic
na gape. Przeciez wiekszosc osob jezdzi KM o stalych porach dnia na stalych
trasach, wiec mniej-wiecej sa w stanie obliczyc ryzyko kontroli. Oczywiscie,
jest tez duza grupa ludzi ktorzy nie placa z zasady i sa na tyle biedni, ze
nietykalni dla komornika, ale ich w sumie guzik obchodzi ile wynosi kara, bo i
tak nie beda placic. Natomiast gapowicze, ktorzy kalkuluja, beda teraz inaczej
kalkulowac :D
Post by marcins
Jeszcze lepsze jest wydanie -
nie zapłaciłeś - nie wsiądziesz do autobusu :-)
Taa... Zapraszam do Nottingham, gdzie w tej chwili siedze... Postoj na kazdym
przystanku ok. 2 minut, kierowcy jezdza jak szaleni zeby sie w rozkladzie
przez to wyrobic. I rozwiazania tutaj sa dwa, stosowane przez dwie rozne
firmy: albo kierowca nie wydaje reszty (firma NCT - bardzo przyjemna sytuacja,
polowe czasu mam ich gdzies), albo wydaje reszte (firma TrentBarton - jak
patrze na te stare babcie albo drecholi, ktorzy nawet nie zdazyli sprawdzic co
maja w portfelu na przystanku jak czekali na busa...).

Pzdr
Karol Tyszka
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
marcins
2005-11-09 13:23:19 UTC
Permalink
Post by s***@poczta.onet.pl
Rownanie jest proste: jesli cena miesiecznego jest wieksza od kosztow
jezdzenia na gape i bycia zlapanym raz w miesiacu, to delikwent bedzie jezdzic
na gape. Przeciez wiekszosc osob jezdzi KM o stalych porach dnia na stalych
trasach, wiec mniej-wiecej sa w stanie obliczyc ryzyko kontroli. Oczywiscie,
jest tez duza grupa ludzi ktorzy nie placa z zasady i sa na tyle biedni, ze
nietykalni dla komornika, ale ich w sumie guzik obchodzi ile wynosi kara, bo i
tak nie beda placic. Natomiast gapowicze, ktorzy kalkuluja, beda teraz inaczej
kalkulowac :D
No trzeba od razu dać jakieś 500-1000zł kary za jazdę bez biletu i
będzie z górki. Z większości da się taką kwotę ściagnąć - jak nie od
razu, to w paru(nastu?) ratach...:-)
Post by s***@poczta.onet.pl
Taa... Zapraszam do Nottingham, gdzie w tej chwili siedze... Postoj na kazdym
przystanku ok. 2 minut, kierowcy jezdza jak szaleni zeby sie w rozkladzie
przez to wyrobic. I rozwiazania tutaj sa dwa, stosowane przez dwie rozne
firmy: albo kierowca nie wydaje reszty (firma NCT - bardzo przyjemna sytuacja,
polowe czasu mam ich gdzies), albo wydaje reszte (firma TrentBarton - jak
patrze na te stare babcie albo drecholi, ktorzy nawet nie zdazyli sprawdzic co
maja w portfelu na przystanku jak czekali na busa...).
No i bardzo dobrze - trochę się czeka, ale to (moim zdaniem) nie jest
problem. Jak się komuś spieszy, to niech bierze taksówkę.
--
marcins
decomposed06
2005-11-09 13:41:33 UTC
Permalink
Post by marcins
No trzeba od razu dać jakieś 500-1000zł kary za jazdę bez biletu i
będzie z górki. Z większości da się taką kwotę ściagnąć - jak nie od
razu, to w paru(nastu?) ratach...:-)
Tobie sie chyba mozg zlasowal. Kto to sciagnie? ;) Ja proponuje
strzal w tyl glowy :P


Zreszta ma byc 150krotnosc.
--
http://kasia.asi.pwr.wroc.pl/
marcins
2005-11-09 13:56:23 UTC
Permalink
Post by decomposed06
Post by marcins
No trzeba od razu dać jakieś 500-1000zł kary za jazdę bez biletu i
będzie z górki. Z większości da się taką kwotę ściagnąć - jak nie od
razu, to w paru(nastu?) ratach...:-)
Tobie sie chyba mozg zlasowal. Kto to sciagnie? ;)
Są tu na grupie tacy, co daliby radę :-PPPPP
--
marcins
Aleksander Kwaśniak
2005-11-09 17:56:55 UTC
Permalink
Post by marcins
Post by decomposed06
Post by marcins
No trzeba od razu dać jakieś 500-1000zł kary za jazdę bez biletu i
będzie z górki. Z większości da się taką kwotę ściagnąć - jak nie od
razu, to w paru(nastu?) ratach...:-)
Tobie sie chyba mozg zlasowal. Kto to sciagnie? ;)
Są tu na grupie tacy, co daliby radę :-PPPPP
Jakby prawo w tym kraju było normalne to 90% mandatów sciągałoby się od ręki.
Żadnego pierdzielenia o braku dochodów, tylko wypad na bruk i licytacja
mieszkania. Przepisał majątek na żonę? Zapłaci żona...

pdr
Olo
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
s***@poczta.onet.pl
2005-11-09 16:34:18 UTC
Permalink
Post by marcins
No trzeba od razu dać jakieś 500-1000zł kary za jazdę bez biletu i
będzie z górki. Z większości da się taką kwotę ściagnąć - jak nie od
razu, to w paru(nastu?) ratach...:-)
Zgodze sie z kolega Szymczyszynem - moze od razu w tyl glowy Lugerem??
Post by marcins
No i bardzo dobrze - trochę się czeka, ale to (moim zdaniem) nie jest
problem. Jak się komuś spieszy, to niech bierze taksówkę.
Kolejny slepy milosnik Adama Smitha... Wez sobie tutaj przyjedz i zobacz jakie
korki spowodowalo Twoje myslenie...

Pzdr
Karol Tyszka
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
085
2005-11-09 18:33:46 UTC
Permalink
Post by s***@poczta.onet.pl
No trzeba od razu daæ jakie¶ 500-1000z³ kary za jazdê bez biletu i
bêdzie z górki. Z wiêkszo¶ci da siê tak± kwotê ¶ciagn±æ - jak nie od
razu, to w paru(nastu?) ratach...:-)
Zgodze sie z kolega Szymczyszynem - moze od razu w tyl glowy Lugerem??
Lugery wyszly z uzycia. Swoja droga, jakos nie narzekasz na londynskie 1000
funtowe kary za smiecenie.
Post by s***@poczta.onet.pl
No i bardzo dobrze - trochê siê czeka, ale to (moim zdaniem) nie jest
problem. Jak siê komu¶ spieszy, to niech bierze taksówkê.
Kolejny slepy milosnik Adama Smitha...
Long live Adam Smith !!

Wez sobie tutaj przyjedz i zobacz jakie
Post by s***@poczta.onet.pl
korki spowodowalo Twoje myslenie...
I co z tego ? Kto jest szybciej ? Puszkarz czy pasazer ? Ja jestem po
stronie tego, kto mnie powiezie szybciej. Poki co KM jest 2-3 razy
wolniejsza na odcinkach, ktorymi jezdze, wiec jezdze puszka.

p, zul

p***@op.pl
2005-11-09 16:32:30 UTC
Permalink
Nie wiem czy pomuysl jest zly czy dobry ale inne miasta mogą tu pomóc jedynie
w tym by zobaczyc jak tam wygląda sciągalność kar
i czy ich podnoszenie rzeczywiscie sie oplaca.
I czy w ogóle warto cokolwiek zmieniać, czy to coś poprawi.
Prosta kalkulcja:
- wyższe kary - za to gorsza ściągalność, bo 35 zł gapowicz "chętniej" zapłaci
- częstsze kontrole - więcej osób zatrudnionych czyli większe koszty
- konduktorzy - jak punkt wyżej
- sprawdzanie przez kierowców czy motorowych - obniżenie zdolności przewozowej
czyli niższe dochody

Wyeliminowanie tych paru procent gapowiczów w każdym sposobie powoduje
zwiększenie kosztów, więc czy to się po prostu opłaca?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Geonom
2005-11-09 17:26:37 UTC
Permalink
Post by Marcin Rutkowski
http://www.glos.com/2005/index.php?id=28549&news_id=527
Tak sobie czytam te wasze rozwazania nt. kontrolerow to mi sie smiac chce,
moze to i zle ale wybaczcie. W sumie nie wiem jak w innych miastach, ale w
Gdansku kanary to rzadkosc wiec ja jezdze np bez biletow. Ponad drugi rok
biletu nie kupilem i jeszcze nie mialem z tego powodu zadnych
nieprzyjemnosci. 2 czy 3 razy widzialem czajacych sie kanarow, no ale
wyszedlem i wsiadlem do nastepego tramwaju, a raz tylko zmienilem wagon bo i
tak juz dojezdzalem :) Do liceum jak jezdzilem to uzywalem biletu
semestralnego ktory sie w ogole nie oplacal bo przez 4 lata kontrole mialem
moze gora 7 razy ? I to napewno gora ! A i sie zdarzalo ze wchodzili i nawet
mnie nei skontrolowali.. Nie wiem moze znali z widzenia, Bog wie. Tak ze
teraz jak jezdze juz na UG to bez biletu i jest ok !
Aleksander Kwaśniak
2005-11-09 17:48:39 UTC
Permalink
Post by Geonom
Tak sobie czytam te wasze rozwazania nt. kontrolerow to mi sie smiac chce,
moze to i zle ale wybaczcie. W sumie nie wiem jak w innych miastach, ale w
Gdansku kanary to rzadkosc wiec ja jezdze np bez biletow.
To spieprzaj zlodzieju tam gdzie Twoje miejsce. Na tej grupie jest tylko
jeden cymbał, który Cię poprze.pdr
Olo
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Geonom
2005-11-09 18:35:03 UTC
Permalink
U¿ytkownik "Aleksander Kwa¶niak" <***@gazeta.pl> napisa³ w
wiadomo¶ci
Post by Aleksander Kwaśniak
To spieprzaj zlodzieju tam gdzie Twoje miejsce. Na tej grupie jest tylko
jeden cymba³, który Ciê poprze.
A Ty idz, bo do Twojego poziomu znizac sie nie bede i nie odpowiem agresja -
sie naucz kilku podstawowych zasad kultury. Ja nie chce zeby mnie nikt
popieral tylko wyrazam swoja opinie na grupach dyskusyjnych. Ale zawsze
znajdzie sie taki prostak jak Ty, ktory nie potrafi trzymac poziomu. Jezeli
nie potrafisz rozmawiac, bez obrazania to Twoj problem. Tak wiec niestety
PLONK dla tego Pana.
Aleksander Kwaśniak
2005-11-09 17:47:02 UTC
Permalink
Post by Marcin Rutkowski
Czy będą wyższe kary za jazdę bez biletu w pojazdach poznańskiego MPK? Tego
jeszcze nie wiadomo, bo ostateczna decyzja należy do radnych. "Głos" dowiedział
się, że MPK zamierza zaproponować miastu nowy system opłat.
- Opłaty dodatkowe powinny być podniesione tak, aby kara płacona bezpośrednio u
kontrolera nie była niższa od ceny biletu miesięcznego - zdradza Zbigniew
Rusak, zastępca dyrektora MPK.
Dzisiaj za miesięczny (lub 30-dniowy) bilet na okaziciela płacimy 88 złotych, a
za przypisany do właściciela imienny 65 zł. Natomiast kara uregulowana na
miejscu u kontrolera wynosi 35 zł. Jeżeli zapłacimy w ciągu 7 dni, będzie nas
to kosztować 46 zł, a w terminie późniejszym - 65 zł.
- W innych dużych miastach relacja kar i cen biletów okresowych jest
diametralnie inna &#8211; tłumaczy Z. Rusak. Przykładowo w Łodzi wysokość kary jest
powiązana z ceną biletu (wynosi 100 zł).
A wystarczyłoby zastosować się do obowiązujących w tej materii przepisów
prawa i cały dylemat znika.

pdr
Olo
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Kontynuuj czytanie narkive:
Wyniki wyszukiwania dla „[Po] [pr] Będzie nowy system opłat za za jazdę bez biletu?” (pytania i odpowiedzi)
3
odpowiedzi
Szef grozi pracownikowi utratą pracy, jeśli nie będzie współpracował przy zmuszaniu byłego pracownika do rezygnacji z opłat
rozpoczęty 2018-09-12 23:30:46 UTC
praca
9
odpowiedzi
Czy mogę zwolnić pracownika, aby zakwalifikować się do pracy przez „młyn dyplomowy”?
rozpoczęty 2018-07-26 21:48:45 UTC
angielskie prawo
6
odpowiedzi
Co zrobić, gdy okres ważności wizy wygasa podczas blokady?
rozpoczęty 2020-03-12 07:41:45 UTC
podróżować
12
odpowiedzi
Jakie są opcje oprogramowania do parzenia?
rozpoczęty 2010-11-17 10:24:01 UTC
piwowarstwo domowe
8
odpowiedzi
Prywatna firma wykorzystująca moją rozprawę
rozpoczęty 2018-11-16 06:21:19 UTC
academia
Niepowiązane, ale interesujące tematy
13
odpowiedzi
Czy jest powszechną praktyką, że programista ze stałą pensją rekompensuje wszystkie straty w przypadku błędu w jego kodzie, który spowodował te straty?
rozpoczęty 2015-06-20 15:49:15 UTC
8
odpowiedzi
Jak sprawić, by współpracownik z cukrzycą poczuł się włączony, kiedy przynoszę ciasto dla współpracowników?
rozpoczęty 2018-07-24 12:54:45 UTC
12
odpowiedzi
Jak grzecznie powiedzieć „nie chcę pracować dla kogoś z kraju XY”?
rozpoczęty 2015-09-05 08:15:52 UTC
11
odpowiedzi
Motywuj współpracowników do używania silnych haseł
rozpoczęty 2018-06-04 07:35:05 UTC
7
odpowiedzi
Czy płacisz za lunch podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
rozpoczęty 2016-02-10 02:26:45 UTC
Loading...